Dünyamız ve içinde yaşadığımız toplum, kimi insan eliyle oluşturulan, kimi doğal sebeplerden kaynaklı sorunlara sahip. Oysaki fırsat eşitsizliklerini gidermek, dünyanın çevresel ve ekonomik sorunlarına çözümler bulmak ve de hayatı daha güzel, daha yaşanır kılacak faaliyetlere destek vermek için her bireyin, her kurumun yapabilecekleri var.

Altaş Yatırım olarak yapabileceklerimizi maksimum seviyeye çıkartmayı bir görev ve sorumluluk olarak addediyoruz ve eğitim, kültür, sanat, spor, toplumlar arası ilişkiler, çevre duyarlılığı gibi farklı farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.