Hukuk ve Araştırma Vakfi

2014 yılında 29083 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak tescil edilen Hukuk & Araştırma Vakfı özellikle hukuk ve sosyal bilimler öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu vizyon sahibi hukukçu ve sosyal bilimcilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Her yıl önemli sayıda öğrenciye burs sağlamakta, düzenlediğimiz ve destek olduğumuz çeşitli seminer, söyleşi, panel ve sempozyumlar ile bilimsel katkı sunmaktayız.

Orta ve uzun vadedeki hedeflerimiz arasında Hukuk & Araştırma Sosyal Bilimler Üniversitesi kurarak, hukuk merkezli başlayan çalışmalarımızın; toplumsal ilişkilerin tamamına yayılmasını sağlamak ve toplumun eğitim seviyesinin artmasında etkin bir rol oynamak bulunmaktadır.